מי הוא אזרח ישראל?

בס"ד

… אם מדבר כאן  בגשמיות, אזי מדובר על ענין חשיבות המעשה, שהיא להיות אזרח בארץ ישראל ולהנות מזכות אבותינו הקדושים. ואם מדובר ברוחניות, אזי ענין "אזרח" הוא מלשון זריחה, דהיינו המשכת האורות לכלים דארץ ישראל, וזה נקרא אזרח בארץ. וזה ע"י זכות אבות, כי ענין זכות אבות משמעותו הזַכות של האבות, שכל אורם נמשך על דרך תיקון קוים.

לשון מהיר, אברהם תקן קו ימין הוא חסד, יצחק תקן קו שמאל והוא גבורה, יעקב בחיר האבות תקן קו אמצעי שהוא כלול מחסד וגבורה על דרך אמצע שנקרא תפארת. שלושת האבות ע"י זַכותם, תקנו שלושה קווים בקשר האמונה.

מהו "אזרח ישראל" ברוחניות? אזרח הוא מלשון זריחה והוא מסוגל להמשיך את האורות לכלים דהשפעה הנקראים ארץ ישראל. אדם המסוגל להזריח את ישראל, להזרים דרכו את האורות לכלי השפעה הנקרא ארץ ישראל.

א-(משפיע) זרח (ממשיך האורות) ישר-אל (לכלי השפעה).

ראש חודש טוב שבת שלום ובשורות טובות

פרי חכם, אגרת ל"ג עמ' ערב טור ב'

הַסְּנֶה בֹּעֵר בָּאֵשׁ וְהַסְּנֶה אֵינֶנּוּ אֻכָּל

בס"ד

אמש, במוצאי שבת קודש פנחס, במהלך הפגנה בחוצות הגולה, תל אביב, הצית אדם עצמו לדעת. שמו משה. חוב קטן שתפח וקשיי נהול הובילו אותו לרחוב, חברים מחיפה ניסו לעזור, אך אמש הוא הדליק גפרור לאחר ששפך על עצמו נוזל בערה.

לנוכח מחזה העוועים השורר בארץ, שאי אפשר לקבוע בוודאות מתי החל, אך אפשר לקבוע מתי הוא יפסק ואיך, נכתבת הרשימה הבאה.

א. מנהל מקרקעי ישראל יפשיר לאלתר קרקעות לבנייה ציבורית. הדייר, או המשפחות הרוכשות את הדירות, ישלמו ישירות את הסכום על הקרקע למנהל מקרקעי ישראל, והקבלן יבנה דירות של שלושה חדרים, בסטנדרט בניה פשוט ואנושי. התשלום הישיר של הדייר למנהל מקרקעי ישראל, ימנע ספסרות בקרקעות והאמרה חסרת שחר במחירי הדירות. לאחר ששלם הדייר למנהל, הוא ישלם על מחיר הדירה שיהיה 250,000 – 300,000 ש"ח. התשלום למנהל יהיה במזומן, התשלום על 60% מהדירה יהיה במזומן, והשאר משכנתה שלא תעלה על חמישית משכרו החודשי.

קבלנים לא יחזיקו בכיס הפרטי שלהם קרקעות המיועדות לבנין דיור צבורי ויחכו שמחירן יאמיר והם ישלשלו לכיסם הון שחור.

ב. צה"ל מפסיק את גיוס החובה. ישראל אינה בשנת תש"ח, העולם הערבי העויין קרס. אין טעם בגיוס חובה. צה"ל ימציא רשימת דרושים לו בכח אדם לפי צרכיו ויגוייס רק מי שמתאים לצה"ל מבחינת כישורים ויתוגמל בהתאם. (בכל מקרה רוב המגוייסים אינם דרושים לצה"ל, כל שכן חרדים).

ג. תחבורה ונגישות, יסללו דרכי תעבורה ונגישות למקומות שונים בארץ. לחבר את הגליל והגולן לנתיבי רכבת ישראל, כמו כן את הנגב ואת הערבה.

ד. ההון שישאר בידי הממשלה לאחר צמצום צה"ל יועבר למערכות אזרחיות קורסות, כמו מערכת הבריאות, בה ישוקמו מחלקות ויתווספו מחלקות ומיטות, וכמו כן לטובת אזרחים הזקוקים לטיפול סיעודי ותשושי נפש.

ה. כספי הפנסיות של הציבור במקום שיועברו לנוחי ותשובה לממון השגיונות, שגורמים הפסדים לציבור, ישמשו לבניה של דיור לשכירות בפקוח. היות והדייר ישלם שכירות שהיא מוגדרת, תפסנו שתי ציפורים בפעם אחת, גם הזרמנו את כספי הפנסיה לטובת הציבור, לטובת תנאיו ושיפור כבודו העצמי של האזרח, וגם תשלומי השכירות מצד האזרח, יבטיחו תשואה בשיעור קבוע לכספי הפנסיות, באופן זה משתחרר הציבור עם קשריו האנוסים עם הטייקונים.

אפשר להמשיך ולהוסיף רעיונות, זו בהחלט רשימה ראשונית.

למשה נאחל החלמה מהירה ונזכור כי  "אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם", ונשמור ונטפח צורת אדם שבנו. 

שבוע טוב ומבורך לכל בית ישראל.

משל המגיד מדובנא

בס"ד

משל שאמר המגיד מדובנא, על הפסוק: "לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בי ישראל". ואמר משל : שאחד בא למלון מן הדרך, והסבל שלקח את המזוודה לחדרו ביקש תשלום מופרז. שאל האחד את הסבל: מדוע אתה מבקש סכום כל כך גדול? אמר לו הסבל : היות והתיגעתי מאוד לסחוב את המזוודה עד החדר". אמר לו האיש : אם התיגעת סימן  שלא סחבת את המזוודה שלי, כי המזוודה שלי קטנה וקלה מאד, כי היו בה רק כמה יהלומים יקרים ותו לא.

נמשל : אם האדם מרגיש יגיעה בעבודת הבורא, סימן שאינו עובד את הבורא, אלא עובד למישהו אחר, וצריך לבקש אותו המישהו שישלם לו. כי מי שעובד אצל הבורא הוא מלא תענוג.

ויש לציין אשר "במקום דאית טרחא תמן אית ס"א", לומר במקום שיש טרחה יש ס"א, היינו כאשר האדם עובד לשם שמים, ומכיוון שהס"א שולט, לכן יש לו טרחה. אבל בזמן שהאדם עובד עבור הרצון לקבל, אין לו טרחה, כי בזמן שהאדם עובד לספק את צרכי הגוף שלו, אינו מרגיש בזאת טרחה. מצד שני גם אינו בשלימות, מטעם ששלמות יש רק למי שדבוק בבורא, מה שאם כן, אם אינו דבוק, אזי יש לו מנה רוצה מאתיים, משום שהתשלום מגדיל את החוב, שהוא בחינת שלא לשמה.

ורק בזמן שעובד לשם שמים, והס"א תוקן בעל מנת להשפיע, היינו שעובד גם עם היצר הרע, אז האדם בשמחה ובשלימות.

פרי חכם אגרת נ"ה, עמ' תה